Jak můžeme tento svět proměnit v lepší místo k životu II.

Joseph Epstein před mnoha lety řekl: „Nevybíráme si, zda se narodíme. Nevybíráme si ani své rodiče, nebo zemi, ve které se narodíme. Většina z nás si ani nezvolí to, jak a kdy zemře. Mezi touto záplavou věcí, které si nevybíráme, si ale vybíráme to, jak žít.“

Joseph Epstein před mnoha lety řekl: „Nevybíráme si, zda se narodíme. Nevybíráme si ani své rodiče, nebo zemi,
ve které se narodíme. Většina z nás si ani nezvolí to, jak a kdy zemře. Mezi touto záplavou věcí,
které si nevybíráme, si ale vybíráme to, jak žít.“

Jsem nesmírně vděčný za všechny okamžiky, kdy mě v životě potkalo štěstí, a za rozhodnutí,
která jsem mohl učinit. Potkalo mě takové štěstí, že jsem poznal skutečně výjimečné lidi a měl tu čest vyslechnout jejich názory, které naprosto změnily můj život a udělaly ze mě toho, kým jsem dnes. Dnes se s vámi podělím
o fragmenty ze tří pro mě zásadních rozhovorů.

Mohd Yuns - nositel nobelovy ceny za mír z roku 2006 a zakladatel banky Grameen

a více než padesátky dalších sociálních firem hospodařících s nulovým ziskem (včetně joint venture společností
s firmami Danone, Adidas nebo Veolia), které vedou velmi zkušení manažeři s cílem řešit skutečné problémy jako je chudoba a nedostatečný rozvoj. Investorům se vrátí jejich počáteční investice bez nároku na dividendy,
kromě těch v podobě vyřešených sociálních otázek. S Mohd. Yunusem jsem se nedávno setkal v Praze a poté znovu v Singapuru na Celosvětovém summitu pro vedoucí pracovníky YPO – WPO. Své působení začal v roce 1976 tím, že půjčil v jedné vesnici 42 lidem každému po 27 amerických dolarech, a dnes, coby otec mikrofinancování, prostřednictvím banky Grameen půjčuje 1,5 miliardy dolarů ročně více než 8,3 milionům lidí (průměrně 220 dolarů na osobu). Obvykle jsou žadatelkami o úvěr ženy (97%) žijící pod hranicí chudoby bez možnosti jakéhokoli zajištění zapůjčených financí ať už v podobě zastaveného majetku nebo ručitele. I přesto banka nepotřebuje právníky a má více než 99% návratnost – nejlepší ze všech světových bank.

Když jsem se ho ptal, jak spravuje těch více než 50 sociálních firem (jednou z nichž je i banka Grameen),
skromně odpověděl: „Sanjive, lidé mají obrovský potenciál, jsou ctižádostiví a chtějí svět nějakým zásadním způsobem změnit, ať už je ta změna sebemenší. Musíme jim jen DŮVĚŘOVAT, ustoupit jim z cesty a dát jim k tomu prostor.“ Z více než čtyř miliónů lidí a jejich rodin, kteří žili pod hranicí chudoby, jsme udělali lidi, kteří nejen že se o sebe umí postarat, ale jsou dnes dokonce schopní sami vytvářet pracovní pozice pro druhé. Mým cílem je být šťastný a štěstím mě naplňuje „Vedení zdola“ a „Zodpovědný kapitalismus“ - v mém případě zakládání sociálních firem, které řeší konkrétní problémy a zmírňují lidské utrpení. To mě naplňuje štěstím. „Štěstí je stav mysli, který pramení více z dávání a dělení se, i tehdy, kdy by se mohlo zdát, že nám pocit štěstí přináší jedině hromadění a spotřebovávání“. V budoucnu bude tedy nutné přepracovat model růstu HDP v závislosti na spotřebě. Zisky bez účelu se stávají vlastním cílem místo toho, aby byly prostředkem. Původní smysl se zcela vytrácí a na jeho místo nastupuje obrovská chamtivost a jen velmi malá míra štěstí.

 

BEN ZANDER – DIRIGENT BOSTONSKÉ FILHARMONIE OD ROKU 1985 A AUTOR KNIHY „UMĚNÍ MOŽNOSTI“

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl s Benem minulý rok v Londýně poobědvat a při té příležitosti se ho zeptat na tajemství jeho úspěchu. Odpověděl mi: „Každoročně ke mně přichází zhruba 50 – 60 z nejlepších světových hudebníků s cílem dále rozvíjet svůj talent. První den semináře si je všechny svolám a oznámkuji. Všichni dostanou jedničku s hvězdičkou a bez ohledu na aktuální výkon si hodnocení udrží. Každý z účastníků má pouze za úkol mi během 14 dnů poslat pohlednici z místa, na kterém si sám sebe představuje v květnu (po skončení semináře) s vysvětlením, čím si jedničku s hvězdičkou zasloužil. Ještě se nestalo, že by si někdo zasloužil nižší hodnocení než 1*. Vidíš, Sanjive, pokud lidem VĚŘÍŠ, vždy dostojí závazkům, které si pro sebe sami stanovili. Tak se svět může stát lepším místem k životu. Měníme ho my sami tím, že dokážeme důvěřovat a vytvoříme pro dítě nebo dospělého prostředí, ve kterém se nebojí si na sebe klást vysoké nároky a věří si, že svým cílům dostojí.“

Svůj postoj mi ještě osvětlil slovy: „I přesto, že dirigent sám nevyloudí jediný tón, má obrovskou moc, protože dokáže ze všech ostatních dostat to nejlepší.“

TÄNDZIN GJAMCCHO – 14. TIBETSKÝ DALAJLÁMA, DUCHOVNÍ VŮDCE A LAUREÁT NOBELOVY CENY ZA MÍR Z ROKU 1989

Měl jsem to štěstí, že jsem s jeho svatostí Dalajlámou vedl několik rozhovorů. Podělím se s vámi o ty z jeho myšlenek, které mě po dlouhé roky provází. Když jsem se ho zeptal, co je největší zodpovědností lidské bytosti, odpověděl mi: „Základní povinností každé lidské bytosti je povznést své vědomí na takovou úroveň, aby se dokázalo propojit s esenciální energií, která je v každém z nás. Veškeré ostatní problémy jako je světový mír a lidská práva se pak vyřeší samy, protože tyto problémy budou řešit pouze šťastní a sami se sebou spokojení lidé. Štěstí je stav mysli, který pramení z dávání a dělení se (sdílení).“ (Slova, která se příliš neliší od slov Mohd. Yunuse citovaných výše.)

Zeptal jsem se i na to, jak dokáže putovat životem, aniž by se zlobil na vládu, která mučí, znásilňuje a snaží se ze světa kompletně odstranit lidi, kteří žijí jeho způsobem života. Tenhle velice pokorný muž mi na to odpověděl: „Já jsem Buddhista. Mým životním cílem je praktikovat duchovno. Lidé v mém životě nestojí v cestě mému duchovnímu poslání – oni mým duchovním posláním jsou. Mezní situace v mém životě a období, kdy mě věci vyvedly z rovnováhy, byly zároveň obdobími, kdy jsem mohl růst jako lidská bytost, proto jim děkuji, že byly mými učiteli a duchovními vůdci. Vesmír vám vždy dá to, co potřebujete (i když vám to tak v dané chvíli možná nepřipadá), ne to, co chcete. Problémy, kterým jsem v životě musel čelit, byly jen skryté příležitosti k růstu a já jsem za ně vděčný. Pokud by mě události v mém životě nevystavily tomu, co mi tehdy připadalo jako utrpení, nebyl bych dnes tím, kým jsem.“

ZÁVĚREM

Svou osobní spirituální cestu jsem nastoupil před čtyřmi měsíci. Čím více díky nově nabité perspektivě vnímám problémy jako „příležitosti k růstu“ a lidi, kteří mi způsobili bolest, jako své Spiritistické Guru, pozoruji, že se kolem mě dějí naprosto neuvěřitelné věci.

My v Zátiší Group se snažíme maximalizovat vytvářenou hodnotu pro všechny zainteresované strany [životní prostředí, společnost, partnery (které někteří z nás nazývají zaměstnanci), dodavatele a akcionáře] a každý den po malých krůčcích naši obchodní společnost přetváříme ve „sdílenou hodnotu“ – námi všemi.

Jsme také odhodláni smysluplným způsobem vnášet do základního školství umění a aktivně propagovat celoživotní vzdělávání s důrazem na kreativitu a inovace ve všem, co děláme. Dát lidem možnost objevit svou vášeň a všem zainteresovaným stranám příležitost klást si na sebe vysoké nároky.

Hluboce věříme, že tím, jak se zvyšuje počet poučených a zodpovědných vedoucích pracovníků v oblasti obchodu, nastane ještě v rámci tohoto desetiletí rozhodující moment, kdy se potřeba zodpovědného globálního vedení vyřeší vytvářením sdílených hodnot.

Vydejte se na tuto cestu společně s námi. My vidíme úžasné možnosti, pro které stojí za to žít, a VĚŘÍME, že pro ně žít budeme, a to nejen pro sebe, ale i pro všechny budoucí generace :-).

Sanjiv Suri
sanjiv@zatisigroup.cz

Další novinky

Dobroděj

Proč Sanjiv Suri vstává ve 4 ráno a nejraději by se rozdal.

Více

Na Antarktidě záleží ...

Právě jsem se vrátil z expedice na sedmý kontinent – do Antarktidy.Nejen, že to bylo nejvzdálenější místo, na které jsem se kdy podíval, ale pravděpodobně to byla i nejúžasnější cesta,jakou jsem za 57 let života podnikl.

Více

Síla vděčnosti

Jednoho dne před pár lety jsem večeřel jen se svou nejstarší dcerou. Svěřila se mi, že je nespokojená se svým učitelem francouzštiny, kterému je přes 60 let, přišel do třídy a celou 50 minut dlouhou lekci hovořil monotónním hlasem.

Více